Afbeelding-waarom-obvion

Obvion Hypotheken

Wij kijken vérder, want vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Klacht over Obvion?

Ben je niet tevreden over onze dienstverlening? Geef ons dan door wat je klacht is. Dan kunnen we samen kijken naar een oplossing.

Klachtenservice Obvion
Gebruik het klachtenformulier om je klacht aan ons door te geven.

Of stuur je klacht naar:
Obvion N.V. Klachtenservice
Postbus 3005
6401 DM Heerlen

We sturen je een ontvangstbevestiging waarin we melden wanneer je een reactie krijgt.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Ben je niet tevreden met onze reactie? Dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), waar Obvion bij is aangesloten. Dit kan binnen drie maanden na dagtekening van onze reactie op je klacht of binnen één jaar nadat je de klacht aan ons gemeld hebt. De langste van deze twee termijnen geldt.

Hoe je dit kunt doen, lees je op www.kifid.nl. Dit zijn de contactgegevens:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel: 070 - 333 8 999

Natuurlijk kun je je klacht ook voorleggen aan de burgerlijke rechter.