Afbeelding-huis-kopen-pageheader

Huis kopen

Hoe wil jij wonen? Obvion maakt je mogelijkheden inzichtelijk.

Begrippenlijst

Zoek je een korte uitleg over een specifiek hypotheek onderwerp? Je vindt het in deze hypotheek begrippenlijst.

Begrippenlijst

A

 • Annuïteitenhypotheek

  Met de Obvion Annuïteitenhypotheek kies je voor stabiele lasten en de zekerheid van volledige aflossing. De eerste jaren bestaan je maandlasten vooral uit rente, de laatste jaren vooral uit aflossing. Tijdens de looptijd betaal je rente (over de resterende geldlening) en aflossing. Door de aflossing wordt je hypotheekschuld steeds kleiner. Aan het einde van de looptijd heb je de hypotheek volledig afgelost.

 • Aftrekpost eigen woning

  Als je een huis koopt, kun je in aanmerking komen voor eenmalige aftrekposten, zoals de kosten voor de hypotheekakte, de taxatiekosten en de kosten van Nationale Hypotheek Garantie (NHG) indien van toepassing.

  De hypotheekrente is aftrekbaar van je inkomen in box 1, zolang deze voldoet aan de gestelde fiscale voorwaarden. Lees meer over hypotheekrenteaftrek in jouw situatie.

B

 • Bankgarantie/waarborgsom

  Als je een huis koopt, heb je na ondertekening van de voorlopige koopakte nog drie dagen bedenktijd. Daarna, als je de financiering rond krijgt, zit je aan de koop vast. Wil je toch van de koop van de woning af, dan moet je een boete van meestal 10% van de koopsom betalen. De verkoper wil dit bedrag graag veilig hebben gesteld. Je kunt dit bedrag zelf storten bij de notaris of je bank geeft hiervoor een bankgarantie af. Bij Obvion spreken we over een Garantie omdat wij geen bank zijn maar een geldverstrekker.

  Met een Garantie staat Obvion garant voor deze 10% en betaalt deze aan de verkoper in geval je afziet van de koop. Op dat moment, ontstaat er voor jou een schuld aan Obvion ter hoogte van dit bedrag. Deze schuld moet je terugbetalen.

 • Bijleenregeling

  Fiscaal gezien moet je de opbrengst van de verkoop van je huis (verkoopopbrengst minus hypotheek en kosten) gebruiken voor de aanschaf van een nieuw huis. Alleen het bedrag dat je tekort komt, mag je bijlenen. Dit wordt ook wel de bijleenregeling genoemd. De hypotheekrente is alleen aftrekbaar over het bedrag dat je moet bijlenen. Je mag meer lenen, maar de rente is dan niet fiscaal aftrekbaar.

  Gerelateerde onderwerpen: restschuld

 • Bindend aanbod

  Het bindend aanbod is een formeel aanbod van Obvion tot het sluiten van een overeenkomst van een hypothecaire geldlening met de daarbij behorende voorwaarden.

 • BKR

  BKR staat voor Bureau Krediet Registratie. Alle leningen en kredieten zijn hier geregistreerd. Heb je in het verleden niet voldaan aan een betalingsverplichting op een lening, dan krijg je een codering bij het BKR. Op basis daarvan kan een geldverstrekker je weigeren een hypotheek te verstrekken.

 • Boete (vergoeding)

  Bij het oversluiten van een hypotheek moet je in veel gevallen een vergoeding (boete) betalen aan je huidige geldverstrekker. Doordat jij je hypotheek eerder opzegt, krijgen zij te maken met onverwacht renteverlies. Daarvoor vragen ze een vergoeding. Dat kan een flink bedrag zijn. Zeker als de rentevaste periode nog lang duurt.

 • Boete (vergoeding) vervroegde aflossing

  Als jij de hypotheek wijzigt, krijgt Obvion te maken met renteverlies. De boete is een vergoeding voor dat renteverlies.

  We berekenen een boete (vergoeding) als je:

  - de hypotheek (gedeeltelijk) vervroegd aflost
  - de hypotheekrente afkoopt terwijl de lopende rentevaste periode nog niet is afgelopen

 • Bouwdepot

  Een bouwdepot is een speciale rekening waaruit je de kosten van de bouw of verbouwing van je huis kunt betalen. We bepalen samen hoeveel geld er naar je bouwdepot gaat. Het saldo op deze bouwrekening is bedoeld voor de betaling van facturen voor de bouw of verbouw van je woning. Kijk ook eens naar de veelgestelde vragen over de uitbetaling van facturen.

  Op het bouwdepot krijg je een rentevergoeding, vaak gelijk aan de hypotheekrente die je moet betalen.

 • Bouwrente (voordat de hypotheekakte is gepasseerd)

  Is de nieuwbouw al begonnen maar je hypotheek nog niet ingegaan? Dan brengt de aannemer aan jou rente in rekening: de bouwrente.

 • Bouwrente (hypotheekrente tijdens de bouw)

  Tijdens de bouwperiode bij een nieuwbouwwoning betaal je over je nieuwe hypotheek al hypotheekrente. Dit wordt ook wel de bouwrente genoemd.

  Samen met je hypotheekadviseur kun je globaal berekenen wat de gemiddelde hypotheekrente tijdens de bouw is. Je kunt dit bedrag onder voorwaarden meefinancieren als je geen dubbele lasten wilt (bijvoorbeeld in het geval dat je al een huis hebt en je je huidige hypotheek ook nog moet terugbetalen).

D

 • Dalrente

  Met de dalrente betaal je de laagste rente tussen het moment dat je voorbeeldofferte is uitgebracht en het moment waarop je de hypotheekakte tekent bij de notaris. Deze regeling wordt ook wel de dalrentegarantie genoemd. Dalrente geldt alleen bij de Obvion Hypotheek, niet bij de Basis Hypotheek en Compact Hypotheek.

E

 • Eigenwoningschuld

 • Executiewaarde

  De executiewaarde is de waarde van je woning die wordt vastgesteld door een makelaar of taxateur, in geval je noodgedwongen je huis moet verkopen.

  Bij taxaties met een waarde peildatum vanaf 1 januari 2013 hanteert Obvion als executiewaarde 90% van de getaxeerde marktwaarde.

  Heb je al een hypotheek bij Obvion en is je rentevaste periode ingegaan voor 24 april 2017? Dan geldt voor dat leningdeel de verhouding tussen de hypotheekschuld en de executiewaarde van je woning. Anders gaan we uit van de marktwaarde van je woning.

F

 • Financiële bijsluiter

  In een financiële bijsluiter staat de belangrijkste informatie over een financieel product (hypotheek, verzekering etc.). In deze bijsluiter staat precies vermeld wat een hypotheekproduct kost en wat het inhoudt. Maar ook wat de risico’s zijn en de mogelijke opbrengsten. In de financiële bijsluiter staan echter niet de bruto maandlasten van je hypotheek vermeld.

 • Fiscaal geruisloos voortzetten

  Het is mogelijk een bestaande polis/rekening voort te zetten in een nieuwe Bankspaarrekening SpaarGerust als aan de voorwaarden is voldaan. Dit heet fiscaal geruisloos voortzetten.

G

 • Geldlening

  Het totale bedrag dat Obvion aan je leent of heeft geleend.

 • Geldnemer, u

  De persoon of personen die de hypothecaire geldlening aangaan en op wie Obvion een of meerdere vorderingen heeft.

  Met “u” wordt in de Algemene Voorwaarden steeds de geldnemer bedoeld. Zijn dat meer personen? Dan bedoelen we hiermee ook:
  - iedere persoon apart; en
  - alle personen samen.

H

 • Hypotheekakte

  De hypotheekakte is opgesteld door een notaris.

  Met deze akte verleent de hypotheekgever aan Obvion hypotheek- en pandrechten op het onderpand.

 • Hypotheekgever

  Dit is degene die het recht van hypotheek op de eigen woning vestigt ten behoeve van Obvion.

  Zijn dat meer personen? Dan bedoelen wij hiermee ook
  - iedere persoon apart; en
  - alle personen samen.

 • Hypotheekrenteaftrek

  De rente die je betaalt over je hypotheek, kun je onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Je belastbaar inkomen wordt dan lager en hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting. Dit is de hypotheekrenteaftrek.

  Let op: de regels voor de hypotheekrenteaftrek zijn sinds 1 januari 2013 veranderd. Dit kan gevolgen hebben voor je situatie. Je hypotheekadviseur kan je hierover informeren.

 • Hypotheeksoort

  Een hypotheeksoort is het type geldlening dat je bij Obvion hebt gekozen.

  Elke hypotheeksoort heeft eigen voorwaarden rondom bijvoorbeeld het verlengen van je offerte of mogelijkheden tijdens de looptijd van de hypotheek.

 • Hypotheekvormen

  De manier waarop je de geldlening of het leningdeel terugbetaalt aan Obvion. Bijvoorbeeld de annuïteitenhypotheek.

J

 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP)

  Het Jaarlijks kostenpercentage (JKP) bestaat uit de totale kosten van de hypothecaire geldlening en is uitgedrukt in een percentage op jaarbasis van het totale kredietbedrag. Je kunt het JKP gebruiken om verschillende kredietaanbiedingen met elkaar te vergelijken. Onder de totale kosten van het krediet vallen alle (bij ons bekende) kosten die verband houden met het krediet. Bijvoorbeeld kosten voor een opstalverzekering en/of overlijdensrisicoverzekering, taxatiekosten, kosten bouwkundige keuring, borgtochtprovisie NHG.

K

 • Kadaster

  Een hypotheek wordt ingeschreven in het hypotheekregister van het Kadaster. In dit register wordt bijgehouden of en voor welk bedrag er een recht van hypotheek rust op een woning.

  Je kunt door de notaris een hoger bedrag in het register laten inschrijven dan je leent. Van de ruimte die ontstaat door het verschil tussen het bedrag van de hypothecaire geldlening en het bedrag van de inschrijving in het register, kun je in de toekomst gebruik maken. Bijvoorbeeld voor een verhoging van je hypotheek -binnen de grens zoals opgenomen in het register- hoef je dan niet meer naar de notaris. Dit heet de flexibele opname faciliteit.

 • Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW)

  Dit is een spaar- of beleggingshypotheekverzekering die je in de toekomst kunt gebruiken voor het terugbetalen van je hypotheek. Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om een KEW af te sluiten, dit heeft te maken met de nieuwe hypotheekregels rondom kapitaalverzekering eigen woning

 • Koopcontract

  In het koopcontract staan alle details opgenomen die te maken hebben met de koop van het huis. Het koopcontract wordt ook wel ‘voorlopig koopcontract’ genoemd. Hoewel ‘voorlopig’ nogal vrijblijvend klinkt, is het koopcontract bindend.

  Je hebt wel wettelijk drie dagen bedenktijd (nadat het koopcontract is ondertekend en je het hebt ontvangen) om van de koop af te zien, zonder opgaaf van redenen. Na de drie dagen kun je het contract ontbinden als je een beroep doet op ontbindende voorwaarden die je in het koopcontract hebt opgenomen. Heb je geen ontbindende voorwaarden opgenomen? Dan moet je een boete aan de verkoper betalen. Meestal is dat 10% van de koopsom die in het contract staat.

 • Kosten koper (K.K.)

  Als je een huis “kosten koper” koopt, betaal je kosten voor de overdracht van het huis: overdrachtsbelasting en de notariskosten. Ook krijg je te maken met taxatiekosten en advieskosten. Op de pagina Kosten koper vind je uitgebreide informatie.

L

 • Leningdeel

  De (hypothecaire) geldlening bestaat uit één of meer leningdelen. Deze zijn benoemd in de voorbeeldofferte.

  Voor elk leningdeel kunnen aparte voorwaarden gelden.

 • Levenhypotheek

  Een levenhypotheek kun je alleen kiezen als je de lopende spaar- of levenhypotheek wilt oversluiten naar Obvion. Voorwaarde is dat je verzekering overgezet kan worden. Dit heeft te maken met de aangepaste hypotheekregels vanaf 2013. Bij Obvion zijn er twee varianten van de levenhypotheek: de levenhypotheek met levensverzekering en de levenhypotheek met beleggingsrekening.

 • Lineaire hypotheek

  Met een lineaire hypotheek kies je voor de zekerheid van volledige aflossing. In het begin heb je hoge maandlasten, maar die worden steeds lager omdat je hypotheekschuld daalt. Tijdens de looptijd betaal je rente (over de resterende geldlening) en aflossing (dit is maandelijks een vast bedrag). Aan het einde van de looptijd heb je de gehele lening afgelost.

M

 • Maandlasten

  De maandlasten zijn de bedragen die je maandelijks betaalt voor je hypotheek. Dit is in ieder geval het verschuldigde rentebedrag. Afhankelijk van de hypotheekvorm betaal je ook voor bijvoorbeeld terugbetalen hypotheek, inleg voor vermogensopbouw of premie voor een kapitaal- en/of overlijdensrisicoverzekering.

 • Makelaarscourtage

  Voor het begeleiden van het zoek - en aankoopproces van een huis vraagt de makelaar een vergoeding. Voor het afhandelen van de werkelijke koop betaal je de zogenaamde makelaarscourtage. De tarieven kunnen per makelaar verschillen.

 • Marktwaarde

  Het geschatte bedrag waarvoor de woning op de datum van de waardebepaling kan worden verkocht.

 • Maximale hypotheek

  De maximale hoogte van de hypotheek is onder andere afhankelijk van je inkomen en van de waarde van je woning. Voor de waarde van de woning geldt de marktwaarde als uitgangspunt.

  Benieuwd hoeveel je kunt lenen? Bereken je maximale hypotheek hier!

N

 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperk je jouw financiële risico’s.

  Is bij (gedwongen) verkoop van je woning de opbrengst onvoldoende om de hypotheek terug te betalen? Dan betaalt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, als aan de voorwaarden is voldaan, de restschuld aan Obvion. Zo voorkom je dat je met een schuld achterblijft.

 • Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

  Het NRVT is het centrale register voor gekwalificeerde vastgoedtaxateurs. De geregistreerde taxateurs werken op basis van duidelijke beroeps- en gedragsregels die passen bij de Nederlandse en internationale eisen.

 • NWWI

  Het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) is een onafhankelijk instituut dat het uitgebrachte taxatierapport goedkeurt. Zij keurt taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs goed en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

O

 • Onderpand

  Een onderpand is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. Dit is bijvoorbeeld het registergoed (de eigen woning) waarop je het recht van hypotheek verleent aan Obvion en de goederen die aan Obvion zijn verpand. Obvion kan het onderpand opeisen en verkopen als je niet aan je verplichtingen voldoet.

 • Opschortende voorwaarde

  Voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst pas ingaat als een bepaalde gebeurtenis zich voordoet of als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde: in het koopcontract staat dat het huis is verkocht onder voorbehoud dat de koper voor een bepaalde datum zijn financiering geregeld heeft.

 • Overbruggingskrediet

  Bij het kopen van een nieuw huis, kan het zijn dat je de overwaarde van je bestaande woning nodig hebt om de aankoop te financieren. Met een overbruggingskrediet leen je het bedrag dat je tekort komt om je nieuwe huis te betalen. Dit doe je tijdelijk, maximaal twee jaar bij Obvion. Je hebt per maand dan wel hogere woonlasten. Die van je nieuwe huis, je oude huis en het overbruggingskrediet. Dit blijft zo tot je het oude huis hebt verkocht en het overbruggingskrediet volledig hebt afgelost. Lees meer over het overbruggingskrediet van Obvion.

 • Overdrachtsbelasting

  Je betaalt overdrachtsbelasting als je eigenaar wordt van een huis.

  Lees meer over kosten koper.

 • Overgangsrecht

  Samen met de gewijzigde hypotheekregels per 1 januari 2013 is het overgangsrecht gekomen. Door het overgangsrecht blijven de oude regels gelden tot uiterlijk 2044 voor hypotheken die op 31 december 2012 al bestonden. Lees welke regels aan het overgangsrecht verbonden zijn.

 • Overwaarde woning

  De overwaarde is het verschil tussen de waarde van je woning, de verkoopkosten en de hypotheekschuld. Een overwaarde ontstaat wanneer de waarde van je woning hoger is dan de hypotheekschuld en verkoopkosten.

P

 • Pandrecht

  Als zekerheid dat je de geldlening terugbetaalt aan Obvion, geef je aan Obvion een pandrecht. Bijvoorbeeld op verzekeringen of (bank)spaarrekeningen.

  Kom jij je verplichtingen niet na? Met dit pandrecht kan Obvion jouw schuld met voorrang verhalen op bijvoorbeeld de verzekering waarvoor je pandrecht hebt gegeven.

 • Prognoserendement

  Het voorspelde of verwachte rendement op een belegging en/of investering. Dit wordt meestal uitgedrukt in een percentage.

R

 • Renteherziening

  Renteherziening betekent dat je aan het einde van een rentevaste periode het rentepercentage van je hypotheek voor een nieuwe rentevaste periode aanpast aan de dan geldende markt- of dagrente, eventueel verhoogd met een rente-opslag. Obvion stuurt je tenminste drie maanden voor het einde van de rentevaste periode een renteherzieningsvoorstel.

 • Recht van hypotheek

  Als zekerheid dat je de geldlening terugbetaalt aan Obvion, geeft de hypotheekgever aan Obvion het recht van hypotheek op zijn onderpand. Dit betekent dat Obvion het onderpand mag verkopen als je de verplichtingen niet nakomt. Als het onderpand is verkocht dan mag Obvion haar vordering met voorrang op de opbrengst van het onderpand verhalen nog vóór alle andere schuldeisers. Een recht van hypotheek wordt bij een notaris vastgelegd in een hypotheekakte.

 • Registergoed

  Een goed dat volgens de wet moet worden ingeschreven in bepaalde registers. Bijvoorbeeld een woning, die wordt ingeschreven in het kadaster. Door inschrijving kan iedereen zien van wie de woning is. En of er een ander zakelijk recht (bijvoorbeeld een recht van hypotheek) op rust.

 • Rentevaste periode

  De afgesproken periode waarin Obvion het geldende rentepercentage voor een leningdeel niet wijzigt. Dit op voorwaarde dat jouw tariefgroep, de hypotheekvorm en/of hypotheeksoort niet wijzigen.

  Voor aanvang van een nieuwe rentevaste periode, biedt Obvion je een nieuw rentepercentage aan. Dit rentepercentage stelt Obvion vast aan de hand van de op dat moment geldende rente en de componenten waaruit de rente is opgebouwd voor nieuwe soortgelijke geldleningen. De hoogte van de componenten waaruit het rentepercentage is opgebouwd (waaronder de individuele tariefopslagen), kan wijzigen ten opzichte van het rentepercentage dat geldt ten aanzien van de lopende rentevaste periode.

 • Restschuld

  Het kan voorkomen dat de waarde van je woning lager is dan je openstaande hypotheekschuld. Verkoop je de woning en kun je een deel van je hypotheekschuld niet terugbetalenl? Dan noemen we dit een restschuld.
 • Risico-opslag (Tariefopslag)

  Heb je een hypotheek zonder NHG? Dan kan een extra individuele tariefopslag gelden gebaseerd op je tariefgroep. De tariefgroep is onder andere afhankelijk van de verhouding tussen de hypotheekschuld en de marktwaarde* van je woning.

  *Heb je al een hypotheek bij Obvion en is je rentevaste periode ingegaan voor 24 april 2017? Dan geldt voor dat leningdeel de verhouding tussen de hypotheekschuld en de executiewaarde van je woning.

  De hoogte van de individuele tariefopslag kan wijzigen ten opzichte van je vorige rentevaste periode. Dit gebeurt als de ontwikkelingen en/of wijzigingen ten aanzien van de kapitaalmarkten en de kapitaalkosten Obvion daartoe aanleiding geven.

  Kijk bij 'hypotheekrente' voor de actuele rentetarieven bij de verschillende risicoklassen.

S

 • SpaarGerusthypotheek

  Een SpaarGerusthypotheek bestaat uit een geldlening bij Obvion en een Bankspaarrekening SpaarGerust bij Rabobank Nederland. Een SpaarGerusthypotheek kun je alleen kiezen als je de lopende bankspaarhypotheek of spaar- of levenhypotheek wilt oversluiten naar Obvion. Voorwaarde is dat je bankspaarrekening of verzekering overgezet kan worden. Dit heeft te maken met de aanpassing van de hypotheekregels 2013.

 • Starters Renteregeling

  Als starter op de woningmarkt valt het niet altijd mee om een eigen huis te kopen. Om dit toch mogelijk maken, is door Vereniging Eigen Huis samen met enkele woningcorporaties de Starters Renteregeling ontwikkeld. Bij Obvion kun je deze regeling in combinatie met de StartGerusthypotheek afsluiten.

  Meer weten welke hulp Obvion starters op de woningmarkt biedt? Bekijk de pagina 'Hypotheek aanvragen als starter'.

V

 • Verbouwingsspecificatie

  Dit is het totaaloverzicht van de verwachte kosten, inclusief meerwerk, van de voorgenomen (ver)bouw van het onderpand. Je hebt dit totaaloverzicht zelf opgesteld. Als je facturen indient voor uitbetaling uit het bouwdepot, kijkt Obvion of jouw declaratie overeenkomt met deze verbouwingsspecificatie.

 • Verduurzamen

  In het kader van de dienstverlening van Obvion wordt hieronder verstaan het terugdringen van energieverbruik door het toepassen van energiebesparende maatregelen in de woning. Voorbeelden zijn isoleren, het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van hoog rendement beglazing. Verduurzamen in het algemeen omvat meer dan alleen woningverduurzaming.

 • Vergoeding vervroegde terugbetaling

  In de Algemene Voorwaarden van jouw hypotheek staat vermeld hoeveel je elk kalenderjaar extra kunt terugbetalen zonder een vergoeding (boete) te betalen. De gekozen hypotheeksoort speelt hierbij een belangrijke rol.

  Zo mag je bij de Woon Hypotheek altijd 100% vergoedingsvrij extra terugbetalen uit eigen middelen (bijvoorbeeld spaargeld, erfenis of uitgekeerde verzekering). Bij extra terugbetaling met geleend geld mag je elk kalenderjaar per leningdeel 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel extra terugbetalen zonder dat je hiervoor een vergoeding (boete) betaalt.

  Bij de Compact, Basis en Obvion Hypotheek* mag je elk jaar per leningdeel 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel vergoedingsvrij terugbetalen. Betaal je meer terug, dan kun je te maken krijgen met een vergoeding (boete). Lees over de voor- en nadelen van extra terugbetalen.

  *Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag vergoedingsvrij terugbetalen op het leningdeel van je keuze.

 • Voorbeeldofferte

  In de voorbeeldofferte staat ons rente aanbod. De voorbeeldofferte geeft je een idee hoe het bindend aanbod er mogelijk uit zal zien. Een voorbeeldofferte is géén aanbod tot het aangaan van een overeenkomst van geldlening.

W

 • WOZ-waarde

  Dit is de geschatte marktwaarde van je woning. De gemeente stelt die ieder jaar opnieuw vast en stuurt je hierover een WOZ-beschikking. Op basis van de WOZ- waarde worden diverse belastingen bepaald.

 • Werkgeversverklaring

  Dit is een verklaring van je werkgever waarin je inkomenssituatie wordt toegelicht. Een werkgeversverklaring is nodig bij de hypotheekaanvraag. Bij je hypotheekadviseur zijn hiervoor standaard formulieren beschikbaar.