Hypotheek wijzigen

Hypotheek wijzigen

Als je wensen wijzigen, wil je dat je hypotheek volgt. Ontdek je opties

Vergoeding voor vervroegd terugbetalen hypotheek

Net als andere geldverstrekkers kan Obvion vergoeding berekenen als je de hypotheek vervroegd terugbetaalt of aanpast. Dit is een vergoeding voor ons onverwachte renteverlies. Hoe wij de vergoeding berekenen? Dat leggen we je op deze pagina stap voor stap uit.

Waarom vergoeding betalen?

Je betaalt een vergoeding voor het renteverlies van Obvion. Het renteverlies dat ontstaat als jij:

 • meer dan je vergoedingsvrije bedrag (gedeeltelijk) vervroegd terugbetaalt op je hypotheek
 • de hypotheekrente afkoopt terwijl de lopende rentevaste periode nog niet is afgelopen

Het bedrag dat jij hiervoor als vergoeding betaalt, is niet meer dan ons financiële nadeel.

Goed om te weten

Je adviseur kan je meer vertellen over de terugverdientijd van de vergoeding en de mogelijkheden de vergoeding mee te financieren in jouw hypotheek.

afbeelding-stappenplan-hypotheek-afsluiten

Je hoeft géén vergoeding te betalen als het rentepercentage dat Obvion hanteert voor een soortgelijk leningdeel hoger is dan het rentepercentage dat voor jouw leningdeel geldt (contractrente).

Berekening vergoeding – in 5 stappen uitgelegd

Als je wel een vergoeding moet betalen, dan betaal je deze voor ons renteverlies. Voor de berekening van de vergoeding gaan we daarom uit van de ‘netto contante waarde’-methode. Dat betekent dat we de waarde berekenen van de rente die we missen omdat je jouw hypotheek terugbetaalt of wijzigt. Deze berekening doen we in 5 stappen.

Terug naar boven

Om te bepalen over welk bedrag je een vergoeding moet betalen, houden we rekening met het bedrag dat je vergoedingsvrij mag terugbetalen. In de Algemene Voorwaarden van jouw hypotheek staat vermeld hoeveel je elk jaar extra kunt terugbetalen zonder een vergoeding (boete) te betalen. Of kijk in MijnObvion, daar staat je vergoedingsvrije terugbetaalbedrag per leningdeel vermeld.

Voorbeeld gedeeltelijk terugbetalen:
De oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel waarop je wilt terugbetalen is € 100.000. Je hebt een Compact Hypotheek en je mag 20% van € 100.000 vergoedingsvrij terugbetalen, dus € 20.000. Stel dat je € 25.000 wilt terugbetalen, dan berekenen we een vergoeding over € 5.000 (€ 25.000 - € 20.000). 

Voorbeeld volledig terugbetalen:
De oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel dat je volledig wilt terugbetalen is € 100.000. Je hebt een Compact Hypotheek en mag dan 20% van € 100.000 vergoedingsvrij terugbetalen, dus € 20.000. De schuldrest is nog € 85.000. Dat betekent dat we een vergoeding berekenen over € 65.000 (€ 85.000 -
€ 20.000) omdat we het vergoedingsvrije bedrag aftrekken van de schuldrest.

Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag vergoedingsvrij terugbetalen op het leningdeel van je keuze.

Met ‘vergelijkingsrente’ bedoelen we de rente die geldt voor een soortgelijk leningdeel (met eenzelfde hypotheeksoort, hypotheekvorm en tariefgroep) op het moment dat we de vergelijkingsrente bepalen. Hoe stellen we de vergelijkingsrente vast:

 • We kijken eerst of we een rentevaste periode bieden die gelijk is aan de resterende looptijd van de rentevaste periode van het leningdeel waarop je wilt terugbetalen. Als dat zo is, dan is de op dat moment geldende rente voor die rentevaste periode de vergelijkingsrente.
 • Bieden we geen rentevaste periode aan die even lang is als jouw resterende rentevaste periode? Dan kijken we naar de op dat moment geldende rente voor de dichtstbijzijnde kortere en langere rentevaste periode. De hoogste van deze twee rentes geldt dan als vergelijkingsrente.

Goed om te weten: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden vanaf 10 september 2017? Dan sluiten we Obvion Flexibele rente en Variabele maandrente uit bij het bepalen van de vergelijkingsrente.

Voorbeeld

De resterende rentevaste periode is 6 jaar en 5 maanden. We bieden geen rentevaste periode van 6 jaar en 5 maanden. Daarom gaan we kijken naar de dichtstbijzijnde kortere rentevaste periode: dat is 6 jaar rentevast met een percentage van 3,4%. Vervolgens kijken we naar de dichtstbijzijnde langere rentevaste periode: dat is 7 jaar rentevast met een percentage van 3,6%. Het hoogste percentage van 3,6% is dan de vergelijkingsrente.

De resterende looptijd van de rentevaste periode van het leningdeel waarop je wilt terugbetalen, is de periode waarover we de vergoeding berekenen.

Is de einddatum van dat leningdeel eerder dan de einddatum van de rentevaste periode? Dan is de resterende looptijd tot aan de einddatum van het leningdeel de periode waarover we de vergoeding berekenen.

Goed om te weten

Als je een Obvion Hypotheek of ABP Hypotheek hebt, geldt voor jou Rentekeuzevrijheid. Voor het bepalen van de periode waarover we de vergoeding berekenen, trekken we de 12 maanden van Rentekeuzevrijheid af van de resterende looptijd van de rentevaste periode.

Eindigt de looptijd van de rentevaste periode 12 maanden of meer na de looptijd van het leningdeel waarop je terugbetaalt? Dan heeft Rentekeuzevrijheid geen invloed op het bepalen van de periode waarover we de vergoeding berekenen.  

De bepaling van het renteverschil hangt af van de hypotheekvorm die je hebt:

 • Aflossingsvrije hypotheek, levenhypotheek, Switch hypotheek (volledig beleggen) of Solide Koers Hybride hypotheek (volledig beleggen)
  We berekenen de totale rente die je gedurende de resterende periode (stap 3) zou hebben betaald over het bedrag waarvoor je een vergoeding moet betalen (stap 1). Voor de berekening gebruiken we het rentepercentage dat nu voor jouw leningdeel geldt, de contractrente.

  Dezelfde berekening doen we met de vergelijkingsrente (stap 2).

  Het verschil tussen deze twee berekende rentebetalingen is het renteverschil.
 • Annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek
  Eerst bepalen we hoe de schuldrest van je leningdeel zou zijn verlopen, rekening houdend met de geplande toekomstige terugbetalingen die je eigenlijk nog zou moeten doen. Bij een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek betaal je immers elke maand iets terug.

  Dan berekenen we over het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen (stap 1) de rentebetalingen rekening houdend met de toekomstig geplande terugbetalingen. Voor de berekening gebruiken we het rentepercentage dat nu voor jouw leningdeel geldt, de contractrente.

  Dezelfde berekening doen we met de vergelijkingsrente (stap 2).

  Het verschil tussen deze twee berekende rentebetalingen is het renteverschil.

 • SpaarGerust-, Spaar- of SpaarGaranthypotheek, Switch hypotheek (waarbij er sprake is van sparen) of Solide Koers Hybride hypotheek (waarbij er sprake is van sparen) De berekening van het renteverschil is bij een SpaarGerust-, een Spaar- of een SpaarGarant hypotheek gelijk aan de berekening bij een annuïteitenhypotheek. De reden? Je legt iedere maand een bedrag in op de SpaarGerustrekening of de verzekering gekoppeld aan je Spaar- of SpaarGaranthypotheek. Bovendien wordt ook maandelijks je huidige rente over het opgebouwde spaarsaldo vergoed en bijgeschreven op het saldo van de SpaarGerustrekening of de verzekering gekoppeld aan je Spaar- of SpaarGaranthypotheek. Hierdoor is het verloop van de schuld min de opgebouwde spaarwaarde gelijk aan het verloop van de schuldrest bij een identieke annuïteitenhypotheek.

  Eerst bepalen we hoe de netto schuldrest van je leningdeel zou zijn verlopen. De netto schuldrest is de hoofdsom minus het opgebouwde spaarkapitaal. Hierbij houden we rekening met de geplande toekomstige maandelijkse inleg op de SpaarGerustrekening of spaarverzekering én de maandelijkse bijschrijving van de rentevergoeding over het opgebouwde spaarkapitaal op het saldo van de SpaarGerustrekening of spaarverzekering.

  Dan berekenen we over het bedrag waarover je een vergoeding moet betalen (stap 1) de rentebetalingen rekening houdend met de toekomstig geplande inleg en rentevergoeding. Voor de berekening gebruiken we het rentepercentage dat nu voor jouw leningdeel geldt, de contractrente.

  Dezelfde berekening doen we met de vergelijkingsrente (stap 2).

  Het verschil tussen deze twee berekende rentebetalingen is het renteverschil.

Bij een Switch hypotheek of een Solide Koers Hybride hypotheek waarbij er sprake is van sparen, wordt dezelfde berekening gehanteerd als bij een SpaarGerust, Spaar- of SpaarGaranthypotheek.

Het renteverschil (stap 4) betaal je niet in de toekomst aan ons maar nu. Daarom rekenen we dat bedrag terug naar de waarde van dit moment: de contante waarde.

Dit is ons renteverlies ofwel de vergoeding die je aan ons moet betalen.

Voorbeelden voor berekenen vergoeding

Voor de verschillende hypotheekvormen hebben we een voorbeeld van de berekening van de vergoeding uitgewerkt. Kijk in MijnObvion of je offerte welke hypotheekvorm voor jou geldt. En kies dat voorbeeld:

Terug naar boven

Wil je extra terugbetalen?

Ben je van plan een vervroegde terugbetaling te doen op je hypotheek? Kijk dan voor meer informatie op de pagina extra terugbetalen.