Disclaimer

Deze website is eigendom van Obvion N.V. (hierna te noemen "Obvion"). De informatie op deze website bevat uitsluitend algemene informatie en is geen aanbod, (beleggings)advies of financiële dienst. We kunnen de informatie zonder verdere aankondiging wijzigen.

De informatie op onze website is uitsluitend indicatief. Je kunt er géén rechten aan ontlenen.

Obvion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van en dus niet aansprakelijk voor websites:
- die niet door Obvion worden onderhouden;
- waarnaar wordt verwezen;
- die verwijzen naar de site(s) van Obvion.

Berekeningen op de website

Bij de berekeningen op deze website gaan we uit van een aantal algemene uitgangspunten. Deze hoeven niet van toepassing te zijn op jouw persoonlijke situatie. Alle berekeningen zijn daarom uitsluitend indicatief. Ga naar een onafhankelijke adviseur voor een persoonlijke berekening.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website is eigendom van Obvion. Hieronder valt ook de vormgeving, huisstijl en logo’s. Je mag de informatie op onze website voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op de website van Obvion en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

E-mailberichten

De informatie die is opgenomen in e-mailberichten van Obvion zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer je dit bericht onbedoeld hebt ontvangen, vragen wij je contact op te nemen met de afzender en het bericht te vernietigen. De inhoud van het e-mailbericht is auteursrechtelijk beschermd. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in het e-mailbericht ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

E-mailberichten (en de eventuele bijlagen) worden voor ontvangst en verzending gescand op virussen. Obvion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht , ook niet voor daarbij overgebrachte virussen. Obvion logt e-mailverkeer ter controle om zo ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en/of te stoppen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Obvion vind je op de pagina 'Privacy'.