Verbouwingsspecificatie

Dit is het totaaloverzicht van de verwachte kosten, inclusief meerwerk, van de voorgenomen (ver)bouw van het onderpand. Je hebt dit totaaloverzicht zelf opgesteld. Als je facturen indient voor uitbetaling uit het bouwdepot, kijkt Obvion of jouw declaratie overeenkomt met deze verbouwingsspecificatie.