Marktpartijen slaan handen ineen voor actiever klantbeheer

Verschillende marktpartijen, waaronder Obvion, slaan de handen ineen om financieel professionals te helpen bij het informeren, initiëren, implementeren en uitvoeren van actief klantbeheer. Het einddoel: dat actief klantbeheer in 2025 een logisch onderdeel van de bedrijfsvoering is. Als blijk van commitment tekenden de deelnemers gisteren een manifest.

Manifest ondertekenaars

Het ‘Manifest Actief Klantbeheer’ werd op 1 juli 2021 getekend tijdens een bijeenkomst in Diemen. De ondertekenaars vertegenwoordigen elk een deel van de hypotheekketen. Adfiz namens de adviseurs, FlexFront is als serviceprovider betrokken, Obvion en ABN Amro als geldverstrekker en Vereniging Eigen Huis als directe schakel met huizenbezitters. Als het gaat om bedrijfsvoering en kennis zijn de Nationale Hypotheekbond, Helder Beheerd en Dukers & Baelemans aangehaakt. VVP is mediapartner.

Goed voor adviseur én klant

“Het is mooi om te zien dat de ondertekenaars verenigd zijn in het streven om actief klantbeheer verder te integreren in de normale bedrijfsvoering van de financieel adviseur.” aldus Peter Wormskamp van Helder Beheerd. “Dat is goed voor de adviseur, maar bovenal voor de klant. Want al wordt het lang niet altijd expliciet gezegd, het blijkt telkenmale dat de klant wel degelijk waarde hecht aan onderhoud op zijn of haar financiële handel en wandel.”