Afbeelding-waarom-obvion

Obvion Hypotheken

Wij kijken vérder, want vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Vragen over Obvion

Heb je een hypotheek bij Obvion? Of wil je een hypotheek bij ons afsluiten? Dan wil je meer weten over bijvoorbeeld de looptijd van de hypotheek. Of met welke kosten je te maken krijgt. We hebben een aantal veelgestelde vragen per onderwerp voor je bij elkaar gezet.

Algemeen

Obvion Hypotheken is in 2002 opgericht. Wij verstrekken hypotheken. We doen dit vanuit ons kantoor in Heerlen. Met ruim 600 enthousiaste medewerkers doen wij ons uiterste best om de hypotheek van onze klanten prima te regelen.

Lees meer over Obvion.

Obvion werkt uitsluitend met onafhankelijke, streng geselecteerde adviseurs. Die ons ook vergelijken met andere aanbieders. Daarnaast houden wij de kwaliteit van hun dienstverlening nauwlettend in de gaten. Adviseurs ontvangen van Obvion geen vergoeding voor het afsluiten van een hypotheek. Je betaalt je onafhankelijke adviseur zelf rechtstreeks voor financieel advies en bemiddeling. Zodat je een hypotheekadvies krijgt dat aansluit bij je wensen en persoonlijke situatie.

Je kunt rechtstreeks contact met ons opnemen. We geven geen advies, maar kunnen wel helpen met algemene vragen. De medewerkers van ons Service Centrum zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 8:30 tot 17.30 uur.

Je adviseur kan inhoudelijke vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld over je lopende hypotheekaanvraag of als je advies wenst over het aanpassen van je hypotheek.

Obvion volgt wat betreft haar beloningsbeleid het door haar moeder geformuleerde groep brede beloningsbeleid. Dit beleid dient ertoe om een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid te borgen dat past binnen de normen en waarden van Obvion en voldoet aan de toepasselijke wet-en regelgeving. Het geformuleerde Groepsbreed Beloningsbeleid bevat de vereisten waaraan ten minste voldaan moet worden op het gebied van een risico gemitigeerd beloningsbeleid onder de vigerende wet- en regelgeving.

De wijze waarop het Groepsbreed Beloningsbeleid binnen Obvion tot uitvoering wordt gebracht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van de directie van Obvion daartoe ter advies bijgestaan door de Monitoringcommissie.

Aangezien met betrekking tot Obvion, binnen de toepassing van het Groepsbreed Beloningsbeleid, geen sprake is van variabele beloning, bestaat de beloning alleen uit vaste componenten. Gedurende het jaar 2015 zijn er binnen Obvion geen natuurlijke personen werkzaam welke een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer hebben ontvangen. De totale bezoldiging voor de bestuurders over 2015 bedroeg € 554 duizend.

Er zijn geen variabele beloningen uitgekeerd die betrekking hebben op het jaar 2015. Er zijn wel variabele beloningen uitgekeerd ten bedrage van € 21 duizend.

Hypotheek

Nee. Een hypotheek van Obvion kun je uitsluitend aanvragen via een onafhankelijke adviseur.

Een adviseur geeft je altijd een deskundig advies. Op basis van je wensen en persoonlijke situatie. Of je nu een hypotheek afsluit voor je eerste huis. Of je hypotheek wilt verhogen.

Het is mogelijk een tweede hypotheek af te sluiten op dezelfde woning. Je leent dus extra geld. De hypotheekrente is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Je vraagt een tweede hypotheek aan via je adviseur.

Bij Obvion kun je deze tweede hypotheek alleen afsluiten als je eerste hypotheek ook bij Obvion loopt.

Via MijnObvion zie je wie jouw adviseur is. Log in en klik bovenin op ‘Mijn adviseur’. Je hebt dan de contactgegevens van jouw adviseur meteen bij de hand. Of zoek een adviseur in de buurt.

Je wilt je lopende hypotheek bij Obvion oversluiten naar een andere geldverstrekker. Het door jou opgebouwde kapitaal (de waarde van een bestaande verzekering of spaarrekening) kun je laten overdragen naar die andere verzekeraar of bank. Hierbij zijn de bepalingen van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten van toepassing.

Wat doe je zelf?

  • Je informeert Obvion schriftelijk op welke datum naar welke verzekeraar of bank het kapitaal moet worden overgedragen.
  • Je lost je hypotheek af bij Obvion.

Wat doet Obvion voor jou?

  • Zodra Obvion de benodigde documenten heeft ontvangen én de hypotheek bij Obvion is afgelost, wordt het bedrag uiterlijk binnen de 14 dagen aan de bank of verzekeraar van je keuze overgemaakt.
  • Mocht de 14de dag in een weekend of op een feestdag vallen, dan vindt dit plaats op de eerstvolgende werkdag.
  • Obvion informeert de ontvangende verzekeraar of bank over de overdracht via het vereiste ‘PSK-formulier’. Ook sturen wij je een bevestiging als de afwikkeling is voltooid.

Wat als de overdracht te laat is?

Wanneer Obvion alle documenten heeft ontvangen én de hypotheek bij Obvion is afgelost, wordt het opgebouwde kapitaal overgemaakt aan de verzekeraar of bank van jouw keuze. Lukt het niet om uiterlijk 14 dagen (of eerstvolgende werkdag) na deze datum het opgebouwde kapitaal over te dragen? Dan heb je recht op rente over de periode tussen de datum waarop Obvion had kunnen overdragen en de dag waarop het bedrag wordt overgedragen. De hoogte van deze rente is gelijk aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

Je kunt bij ons een hypotheek afsluiten voor de financiering van het kopen, verbouwen of verbeteren van je eigen huis. Of om je hypotheek over te sluiten. Dit eigen huis ligt in Nederland en je gaat er zelf permanent in wonen.

Als je geld bij Obvion leent, geef je ons daarvoor het recht van hypotheek op je huis als zekerheid dat je de geldlening terugbetaalt. Dit betekent dat we je huis mogen verkopen als je je verplichtingen niet nakomt. Zodat we de niet nagekomen verplichtingen kunnen voldoen uit de opbrengst van de verkoop van je huis. Maar we willen natuurlijk niet dat je zomaar je huis uit moet als het financieel even tegenzit. We hebben daarom diverse hulpmiddelen om betalingsachterstand te voorkomen.

Een andere zekerheid is het pandrecht op bijvoorbeeld verzekeringen, (bank)spaarrekeningen of andere zaken.

Wij hanteren voor de geldlening een maximale looptijd van 30 jaar. De minimale looptijd is 5 jaar.

Als je een hypotheek afsluit, krijg je o.a. te maken met advieskosten, taxatiekosten en notariskosten. Op de pagina ‘kosten koper’ lees je hier alles over.

We bieden diverse hypotheekvormen voor het aflossen van je hypotheek. We geven je hieronder een voorbeeld van de bruto maandlast bij deze hypotheekvormen. Voor de berekening gaan we uit van een hypotheekbedrag van € 200.000, een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 2,1%.

  • Bij een annuïteitenhypotheek betaal je dan € 749,28 bruto per maand. Dit brutobedrag bestaat uit rente en aflossing en blijft gelijk zolang de rente niet wijzigt.
  • Kies je een lineaire hypotheek dan is je eerste bruto maandlast € 905,56. Dit brutobedrag bestaat uit € 555,56 aflossing en € 350 rente. Omdat je elke maand hetzelfde bedrag aflost, neemt het bedrag waar je rente over betaalt af. Daardoor wordt je bruto maandlast elke maand iets lager.
  • Een aflossingsvrije hypotheek heeft een bruto maandlast van € 350. Je betaalt alleen rente. Aan het einde van de looptijd moet je de hypotheek in één keer aflossen.
  • Bij een SpaarGerusthypotheek of levenhypotheek betaal je € 350 rente aan Obvion. Daarnaast betaal je nog premie voor de verzekering die aan de hypotheek is gekoppeld. Of een inleg voor de gekoppelde beleggingsrekening.

We verstrekken de geldlening alleen in EURO. Je kunt een lening bij ons ook niet omzetten naar een andere valuta dan EURO. Als er polissen aan de geldlening worden gekoppeld, accepteren we deze alleen met valuta EURO.

Als je je inkomen in een andere valuta ontvangt of het vermogen waarmee je betalingen wil doen een andere valuta dan de EURO is, bestaat er een wisselkoersrisico. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wanneer de waarde van de valuta van je inkomen daalt ten opzichte van de EURO, je meer moet betalen. Niet omdat een maandbedrag in EURO wijzigt, maar omdat je, om dit maandbedrag te kunnen betalen, een groter deel van je inkomen daaraan moet besteden.

Huis

Nee, Obvion verstrekt uitsluitend een hypotheek op een onderpand dat in Nederland ligt.
Nee, Obvion verstrekt uitsluitend een hypotheek op een woning die je zelf permanent gaat bewonen.

Ja, met Obvion TijdelijkeVerhuur onder de Leegstandswet. Obvion vindt het belangrijk je tijdens de hele looptijd van je hypotheek te helpen. Ook als het financieel even tegen zit.

Je adviseur kan je meer over TijdelijkeVerhuur en de voorwaarden vertellen. Lees meer op over de mogelijkheden op de pagina Hulp bij betalingsproblemen.

Betaling maandbedrag

In de maand die volgt op de maand waarin je de hypotheekakte bij de notaris hebt getekend, start de betaling van het maandbedrag. Dit maandbedrag incasseren wij automatisch van je IBAN-rekening op de één-na-laatste werkdag van de maand.

Incasso rentebedrag in de maand van passeren
Je bent rente verschuldigd vanaf het moment dat wij het geld aan je notaris hebben betaald. Nadat de notaris ons heeft bevestigd dat de hypotheek is gepasseerd, regelen wij de incasso van dat rentebedrag. Meestal is dat in de maand waarin de hypotheekakte is getekend.

De eerste incasso kan hoger zijn: maandbedrag én rentebedrag
Het lukt niet altijd om het rentebedrag te incasseren in de maand waarin de hypotheekakte is getekend. Bijvoorbeeld als dit aan het einde van de maand was. In dat geval incasseren we het rentebedrag samen met het eerste maandbedrag. Daardoor is die eerste incasso hoger dan het afgesproken maandbedrag.

Waaruit bestaat het maandbedrag
Het maandbedrag bestaat uit rente en, afhankelijk van de gekozen hypotheekvorm, aflossing.

Heb je een hypotheek waaraan een verzekering of een beleggingsrekening is gekoppeld? Dan betaal je de premie voor de verzekering maandelijks vooraf aan de betreffende verzekerings- of beleggingsmaatschappij.

Obvion incasseert het maandbedrag automatisch van je IBAN-rekening op de één na laatste werkdag van de maand.

Voor het overmaken van een betalingsachterstand kun je het IBAN-rekeningnummer NL 19 RABO 0192334417 gebruiken. Vermeld bij je betaling s.v.p. je hypotheeknummer.

Heb je een ABP Hypotheek*? Gebruik dan het IBAN-rekeningnummer NL 81 ABNA 0542812169.

* Obvion beheert de lopende ABP Hypotheken en handelt alle wijzigingen af.

Via MijnObvion kun je een wijziging van je rekeningnummer doorgeven.

Nog geen account voor MijnObvion? Maak dan zelf binnen 1 - 2 minuten een account aan.