Afbeelding-obvion-hypotheken-wonen

Huis kopen

Hoe wil jij wonen? Obvion maakt je mogelijkheden inzichtelijk.

Meetekenen hypotheek ouders

Je ouders kunnen je helpen bij het kopen van een eigen woning. Als je ouders het bindend aanbod meetekenen, zijn zij voor de hele hypotheek schuldenaar en hoofdelijk aansprakelijk. Je blijft zelf als eerste verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse hypotheeklasten. Maar we kunnen iedere schuldenaar aanspreken voor alle verplichtingen van de hypotheek. Dus niet alleen als je de hypotheek niet meer kunt betalen.

Dit zijn de spelregels:

Uit de inkomenstoets blijkt welk deel van de hypotheek je zelf (en partner) kunt dragen. Een belangrijke voorwaarde voor het meetekenen van de ouders voor de hypotheek is dat je 75% van de hypotheek
zelfstandig kunt betalen.

Je ouders moeten naast hun eigen woonlasten en verlichtingen het verschil van de hypotheeklasten kunnen betalen. Dat betekent dat we beoordelen of de hypotheek op basis van jouw inkomen (en het inkomen van je partner) én het inkomen van je ouders past binnen de inkomenstoets. Aan welke voorwaarden deze inkomenstoets moet voldoen, daar kan je adviseur je meer over vertellen.

Jouw inkomen en/of het inkomen van je eventuele partner moet(en) in de toekomst groeien zodat je de hypotheeklasten binnen 10 jaar zelfstandig kunt dragen. Hiervoor schrijf je samen met de adviseur een toelichting. Je adviseur stuurt deze mee met de aanvraag van je hypotheek.

Het meetekenen door ouders kan niet als je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie aangevraagd hebt.

Overige financiële hulp ouders

In plaats van meetekenen onder bovenstaande voorwaarden zijn er nog andere manieren waarop je ouders je financieel kunnen ondersteunen als starter op de woningmarkt.

  1. Je ouders kunnen een schenking doen.
  2. Je ouders kunnen je geld lenen voor de aanschaf of verbouwing van je woning. Het gaat hier om een onderhandse lening die niet notarieel vastgelegd hoeft te worden. Je moet dan wel zelf rente betalen over de lening. Deze rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor jou als de schuld (de lening) is aangegaan voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning.

Terug naar pagina hypotheek aanvragen als starter