Hypotheek wijzigen

Hypotheek wijzigen

Als je wensen wijzigen, wil je dat je hypotheek volgt. Ontdek je opties

Veelgestelde vragen overlijdensrisicoverzekering

We hebben enkele vragen en antwoorden over je verpande overlijdensrisicoverzekering verzameld. Hierbij maken we een onderscheid in vragen over het vrijgeven, beëindigen, vervangen of het wijzigen van je verpande overlijdensrisicoverzekering.

Het vrijgeven van je verpande losse overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Stel je hebt een losse overlijdensrisicoverzekering en je wilt de verpanding aan Obvion stoppen. Omdat je wilt dat jouw nabestaanden vrij kunnen beschikken over de uitkering van de verzekering. Obvion kan in bepaalde gevallen de verpanding vrijgeven. Lees hier wanneer dat kan en wat je moet doen.

Let op! Het vrijgeven van de verpanding betekent niet dat de overlijdensrisicoverzekering wordt beëindigd! Als je dat toch van plan bent, besef dan dat er financiële gevolgen kunnen zijn. Bespreek dit eerst met je adviseur.

De overlijdensrisicoverzekering heb je afgesloten om er voor te zorgen dat je nabestaanden de uitkering kunnen gebruiken als (extra) terugbetaling van de hypotheek. De uitkering kun je zien als financiële zekerheid. Zodat de kans kleiner is dat degene die achterblijft het huis moet verkopen omdat de woonlasten te hoog zijn.

Weet je niet zeker wat de gevolgen van het vrijgeven van de verpanding zijn? Denk je er over de overlijdensrisicoverzekering te wijzigen of misschien zelfs te beëindigen? Dat kan gevolgen hebben voor de financiële situatie bij overlijden. Ga daarom eerst naar je adviseur en bespreek jouw situatie!

Ga naar je adviseur

Of Obvion de verpanding van jouw overlijdensrisicoverzekering kan vrijgeven, is onder andere afhankelijk van de verhouding tussen de schuldrest van je hypotheek en de marktwaarde van je woning.

  • Heb je een hypotheek met NHG? Dan mag de verpanding alleen worden vrijgegeven als er sprake is van een losse overlijdensrisicoverzekering. Dit geldt dus niet wanneer de overlijdensrisicoverzekering onderdeel is van een gemengd spaar- of hybride product.
  • Heb je een hypotheek zonder NHG? Dan mag de verpanding alleen worden vrijgegeven als de schuldrest van je hypotheek kleiner dan of gelijk aan 100% van de marktwaarde van je woning is.
  • Heb je een spaarhypotheek of een hybride product? De overlijdensrisicoverzekering is dan onderdeel van het gemengde spaar- of hybride product. Je kunt dan géén verzoek voor het vrijgeven van de verpanding indienen. Een alternatief advies moet via de adviseur.
  • Heb je een gemengde levensverzekering? De overlijdensrisicoverzekering is dan onderdeel van die verzekering. Hier heb je samen met je adviseur voor gekozen bij het afsluiten van de hypotheek. Als je hier iets aan wilt wijzigen, kun je dat alleen doen via je adviseur. Het is daarbij ook nog afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij wat de mogelijkheden zijn.

Ga je niet naar je adviseur om het vrijgeven van de verpanding te bespreken? In dat geval kun je het zelf regelen met behulp van dit formulier ‘Vrijgeven verpanding overlijdensrisicoverzekering’.

Het vrijgeven van de verpanding betekent dat de uitkering van de verzekering bij het overlijden van de verzekeringnemer niet meer automatisch wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

Beëindigen van je verpande overlijdensrisicoverzekering

Stel je wilt je verpande overlijdensrisicoverzekering stopzetten, dan kan dat in bepaalde gevallen. Hoe en wat, lees je hieronder. Let op: je hebt eerst toestemming van Obvion nodig.

Denk je er over de overlijdensrisicoverzekering te beëindigen? Dat kan gevolgen hebben voor de financiële situatie bij overlijden. Ga daarom eerst naar je adviseur en bespreek jouw situatie!

Ja, als jij de overlijdensrisicoverzekering aan ons hebt verpand, dan moeten wij hiervoor toestemming geven (aan de verzekeringsmaatschappij).

Dat gaat niet, het is afhankelijk van een aantal voorwaarden en het feit of je een hypotheek met of zonder NHG hebt. Vanwege de complexiteit raden we je aan om dit met je adviseur te bespreken. De hoofdlijnen leggen we hieronder uit.  

  • Heb je een hypotheek met NHG? Dan kun je het verzoek tot het beëindigen indienen. Zie hieronder bij vraag 3 hoe je dat doet.

  • Heb je een hypotheek zonder NHG? Dan kun je de verpande overlijdensrisicoverzekering alleen laten beëindigen op het moment dat je lening inclusief de restschuldfinanciering minder bedraagt dan 100% van de marktwaarde van je woning. Zie hieronder bij vraag 3 hoe je dat doet.

Je kunt een email sturen aan je verzekeringsmaatschappij met het verzoek tot beëindiging. Wij ontvangen graag een kopie van dit bericht, omdat wij hiervoor toestemming moeten geven aan de maatschappij.

Vervangen van je verpande overlijdensrisicoverzekering

Stel je wilt je overlijdensrisicoverzekering vervangen, bijvoorbeeld omdat je ergens anders voordeliger uit bent. Dan kan dat. Welke stappen je kunt volgen, vind je hieronder in het stappenplan.

Stap 1: Mailen

Stuur ons een e-mail via info@obvion.nl met in de onderwerpregel jouw hypotheeknummer en de vermelding ‘vervangen overlijdensrisicoverzekering’ en voeg de volgende documenten toe:

- Een polis of een acceptatiebevestiging. Deze kun je bij jouw verzekeringsmaatschappij opvragen.
- Een volledig ingevulde en getekende pandakte. Deze kun je hier downloaden.

Stap 2. Beoordeling

Wij beoordelen of jouw aanvraag voldoet aan onze voorwaarden. 

Stap 3. Contact met maatschappij

Indien jouw nieuwe overlijdensrisicoverzekering voldoet aan onze voorwaarden, sturen wij de getekende pandakte door aan jouw maatschappij. Zij sturen jou vervolgens een aangepaste polis. Dit duurt gemiddeld zo’n 3 tot 4 weken.

Stap 4. Vervallen

Wij ontvangen dan van jouw maatschappij een kopie van de verpande polis. Zodra die binnen is, laten wij de verpanding op jouw huidige overlijdensrisicoverzekering definitief vervallen.


Het wijzigen van je verpande overlijdensrisicoverzekering

Stel je wilt je iets wijzigen rondom je overlijdensrisicoverzekering, bijvoorbeeld de dekking, looptijd of de tenaamstelling, dan kan dat. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Het verzoek tot wijziging kun je doorgeven bij de verzekeringsmaatschappij. Wij ontvangen graag een kopie van dit bericht, omdat wij akkoord moeten geven op de wijziging. Kunnen we geen akkoord geven, dan krijg je een bericht van ons. De stappen na akkoord, lees je in vraag 2.

Omdat wij pandhouder zijn, zullen wij het verzoek dat je hebt ingediend beoordelen. Als wij akkoord gaan met het verzoek, dan nemen we contact op met de verzekeringsmaatschappij om dit akkoord door te geven en de wijziging te laten door te voeren. Jij krijgt vervolgens van je verzekeringsmaatschappij een bericht in de vorm van een aangepast polisblad. Dit duurt gemiddeld zo’n 3 tot 4 weken.