Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aangevraagd: Wat doet Obvion?

Als wij de aanvraag en bijbehorende stukken via je adviseur hebben ontvangen toetsen wij of de wijziging van de hypotheek mogelijk is. We gaan hierbij uit van de bij ons bekende waarde van je woning. Obvion kan ook een NWWI taxatie-rapport of een WOZ- verklaring opvragen.

Als alles akkoord is, ontvang je via je adviseur een bindend aanbod voor de wijziging van je hypotheek en een akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Je adviseur neemt deze informatie met je door. Je tekent beide documenten om te bevestigen dat je akkoord bent.

De akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid moet ook door de vertrekkende partner worden getekend, zodat hij niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de terugbetaling van de hypotheek. Je adviseur stuurt de getekende versies naar Obvion, zodat wij ook kunnen tekenen. Het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is pas definitief als jij volledig eigenaar van het huis bent.

Terug naar 'ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid'.