Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aangevraagd: Wat doet Obvion?

Als wij de aanvraag via je adviseur hebben ontvangen, toetsen wij in eerste instantie je inkomen en het convenant. De waarde van je huis bepalen wij zelf via een statistisch waarderingsmodel. Later kijken we ook naar andere documenten die nodig zijn om het verzoek te beoordelen, bijvoorbeeld het concept van de akte van verdeling voor het eigendom van je huis.

Als alles akkoord is, ontvang je via je adviseur een offerte voor de wijziging van je hypotheek en een akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid. Je adviseur neemt deze informatie met je door. Je tekent beide documenten om te bevestigen dat je akkoord bent.

De akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid moet ook door de vertrekkende partner worden getekend, zodat hij niet meer hoofdelijk aansprakelijk is voor de terugbetaling van de hypotheek. Je adviseur stuurt de getekende versies naar Obvion, zodat wij ook kunnen tekenen. Het ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid is pas definitief als jij volledig eigenaar van het huis bent.

Terug naar 'ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid'.