Afbeelding-financien-en-hypotheek

Wijzigt je situatie?

Kijk naar wat financieel wél kan, vaak is meer mogelijk dan je denkt.

Terugbetalen uitgestelde maandlasten

Als gevolg van de crisis rondom het coronavirus, heeft u enige tijd geleden een aantal maanden uitstel van betaling van de maandlasten voor uw hypotheek aangevraagd en gekregen. De terugbetaalrekening is in 2020 omgezet naar een nieuw leningdeel binnen uw hypotheek.

Terugbetaalregeling voor uitgestelde maandlasten

De maandlasten die u niet heeft betaald, blijft u aan ons verschuldigd.

De terugbetaalregeling van het totaalbedrag van de uitgestelde maandlasten hebben we in 2020 ondergebracht in een apart leningdeel van uw hypotheek. De eerste 2 jaar had u nog geen terugbetaalverplichting. Eind 2022 start de terugbetaling van het leningdeel. Hieronder leest u de kenmerken van het leningdeel en hoe we de maandlast van het leningdeel vaststellen.

Belangrijkste kenmerken terugbetaalregeling

  • De terugbetaalregeling heeft de hoogte van het totaalbedrag van de uitgestelde maandlasten minus eventuele extra terugbetalingen.
  • De looptijd van het leningdeel is 5 jaar bij 3 maanden uitstel van betaling. En 8 jaar bij 6 maanden uitstel van betaling.
  • De eerste 2 jaar hoeft u nog niet terug te betalen, het mag wel.
  • Na deze 2 jaar start het terugbetalen. U betaalt een vast bedrag per maand, gelijk aan het totaalbedrag van de uitgestelde maandlasten minus eventuele extra terugbetalingen gedeeld door 36 (bij looptijd van 5 jaar) of 72 (bij looptijd van 8 jaar)
  • U betaalt géén extra rente of boeterente.
  • De terugbetaalregeling is ook zichtbaar in MijnObvion, net als uw andere hypotheekgegevens.

Voorbeeld bij 3 maanden uitstel van betaling

U heeft een totale achterstand van
€ 3.500 als gevolg van bijvoorbeeld 3 maanden uitstel van betaling.

Per oktober 2020 is de betalingsachterstand ondergebracht in de terugbetaalregeling.

  • Tot en met september 2022 hoeft u niet terug te betalen op de terugbetaalregeling.
  • Van oktober 2022 tot en met oktober 2025 gaat u de achterstand terugbetalen.
  • De maandlast wordt dan € 97,22 (€ 3.500 gedeeld door 36 maanden)

Past deze oplossing niet bij uw persoonlijke situatie

Bijvoorbeeld omdat u nog steeds over onvoldoende middelen beschikt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 1470 227. Wenst u advies over uw hypotheek? Neem dan contact op met uw adviseur.

Extra terugbetalen kan altijd

Bent u eerder in de gelegenheid om de betalingsachterstand terug te betalen? Dat mag altijd en is vergoedingsvrij (boetevrij). Een extra terugbetaling regelt u eenvoudig via MijnObvion.

LET OP Zolang er sprake is van een terugbetaalregeling, verrekenen we alle extra terugbetalingen eerst met de openstaande betalingsachterstand.

Hoe regel ik de terugbetaalregeling?

U hoeft dit niet zelf te regelen. We sturen u een brief waarin de terugbetaalregeling is verwerkt. Zo weet u precies welk bedrag u moet terugbetalen en vanaf wanneer.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen.

Nee, voor dit leningdeel geldt een standaard terugbetaalmethode: elke maand hetzelfde bedrag, gelijk aan het totaalbedrag van de uitgestelde maandlasten gedeeld door 36 (uitgaande van een uitstel van betaling van 3 maanden). U betaalt géén extra rente of boeterente.

Dit leningdeel kunt u niet wijzigen.

Nee, in deze specifieke situatie blijven uw huidige Algemene Voorwaarden gewoon van toepassing.

De uitgestelde rente van de maandlast (die onderdeel is van de betalingsachterstand) is aftrekbaar in 2020 conform de reguliere fiscale regels. Dit omdat de betalingsachterstand toen is omgezet in een terugbetaalregeling.

Heeft u een hypotheek afgesloten vanaf 1 januari 2013 (zonder recht op het overgangsrecht)? Het Kabinet heeft op 24 april 2020 besloten dat de opgelopen betalingsachterstand* dan mag worden terugbetaald binnen maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke 360 maandstermijn van de lening met behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek.

*Betalingsachterstand die is ontstaan door het tijdelijk uitstellen van de betaling van de maandlasten als gevolg van de crisis rondom het coronavirus.

Door het uitstellen van de betaling gedurende maximaal 3 maanden krijgt u een geoorloofde betalingsachterstand. Is er geen sprake van een andere lopende achterstand? Dan hebben wij deze regeling niet gemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

Liep de betalingsachterstand als gevolg van het coronavirus meer dan 3 maanden? Dan moesten we deze betalingsachterstand melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Bij de omzetting van de achterstand in 2020 naar een terugbetaalregeling als leningdeel binnen uw hypotheek is deze BKR melding volledig verwijderd en is deze niet meer zichtbaar in BKR.