Afbeelding-financien-en-hypotheek

promo_financiën

Kijk naar wat financieel wél kan, want vaak is er meer mogelijk dan je denkt.

Extra aflossen

Elk jaar kun je extra aflossen (terugbetalen) op je hypotheek. Je mag per leningdeel 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel boetevrij terugbetalen. Los je meer af, dan kan het zijn dat je een boete moet betalen.

Extra aflossen: voordelen en nadelen

We zetten de voordelen en nadelen voor je op een rij.

Voordelen

 • Hypotheekschuld:
  Je hypotheekschuld wordt lager.
 • Rente:
  Je betaalt minder rente.
 • Maandlasten:
  Je maandlasten dalen.
 • Restschuld: Je loopt minder risico op een restschuld wanneer de waarde van je woning daalt.
 • Fiscaal: Je kunt een belastingvoordeel hebben wanneer je rentelasten lager worden dan het eigenwoningforfait.

Nadelen

 • Boete: Mogelijke boete bij meer dan 20% aflossen.
 • Fiscaal: Je fiscale renteaftrek gaat omlaag en dat kan in bepaalde gevallen niet meer teruggedraaid worden.
 • Kapitaal verzekering: Mogelijke gevolgen voor de maandelijkse inleg en de fiscale vrijstelling die je aan het einde van de looptijd van de verzekering krijgt.
 • (Bank)spaarhypotheken: Mogelijke gevolgen voor je maandelijkse inleg en rentevergoeding. Extra storten in de kapitaal- of spaarrekening kan ook een optie zijn.
 • Reserves: je hebt mogelijk geen of een minder grote extra buffer voor onvoorziene uitgaven.

Hoe kun je extra aflossen?

Voor extra aflossen is MijnObvion een handige keuze omdat:
- Je direct ziet wat je boetevrije aflossingsbedrag per leningdeel is;
- Je nieuwe maandbedrag meteen zichtbaar is;-
Je het aflossingsbedrag meteen via iDEAL kunt overboeken*;
- Je direct een bevestiging ontvangt.

*Soms is betaling via iDEAL niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat je meer dan je boetevrije aflossingsbedrag wilt overmaken of omdat je wilt aflossen op een (bank)spaarhypotheek. Dan kun je jouw verzoek toch gewoon via MijnObvion indienen. Wij nemen het dan in behandeling. In dit overzicht zie je de gemiddelde verwerkingstijd.

Stappenplan

In onderstaand stappenplan leggen we je stapsgewijs uit hoe je extra kunt aflossen als je géén gebruik maakt van MijnObvion.

Wil je volledig aflossen? Kijk dan op de pagina hypotheek aflossen.

Nee? Ga door naar stap 3.

Ja? Gebruik het formulier 'Melden extra aflossing.

Je krijgt bericht over de afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag.

Reden?

Omdat je dit jaar al eerder hebt afgelost, kijken wij eerst na of je boetevrij mag aflossen. Of dat je misschien een boete moet betalen. De boete bij extra aflossen is een vergoeding voor het renteverlies dat Obvion heeft door het vervroegd aflossen van je hypotheek.

Je hebt hypotheekrente afgekocht als je tussentijds bent overgestapt naar een nieuwe rentevaste periode met een lager rentetarief.

Nee? Ga door naar stap 4.

Ja? Gebruik het formulier 'Melden extra aflossing'.

Let op! Je krijgt bericht over de afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag.

Reden?

Waarschijnlijk is al een deel gebruikt van het bedrag dat je boetevrij mag aflossen. Daarom kijken wij eerst na of je boetevrij mag aflossen. Of dat je misschien een boete moet betalen. De boete bij extra aflossen is een vergoeding voor het renteverlies dat Obvion heeft door het vervroegd aflossen van je hypotheek.

Nee? Ga door naar stap 5.

Ja? Gebruik het formulier 'Melden extra aflossing'.

Let op! Je krijgt bericht over de afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag.

Reden?

Je mag per kalenderjaar per leningdeel maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel boetevrij aflossen. Als je meer dan 20% aflost dan moet je misschien een boete betalen. De boete bij extra aflossen is een vergoeding voor het renteverlies dat Obvion heeft door het vervroegd aflossen van je hypotheek.

Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen op het leningdeel van je keuze.

Dit geldt ook voor een extra aflossing met een belastingvrije schenking. Meer details vind je op de pagina 'hypotheek aflossen met een schenking'.

Tip

Via MijnObvion kun je zien welke leningdelen je hebt. De leningdelen zijn ook vermeld in de door jou getekende offerte

Tip

Via MijnObvion kun je zien of je een (bank)spaarhypotheek hebt. Of kijk in de door jou getekende offerte.

Nee? Ga door naar stap 6.

Ja? Gebruik het formulier 'Melden extra aflossing.

Je krijgt bericht over de afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag.

Reden?

Een (bank)spaarhypotheek bestaat uit een geldlening met daaraan gekoppeld een spaarhypotheekverzekering of een bankspaarrekening. Een extra aflossing op de geldlening heeft ook gevolgen voor het verzekerd bedrag van die spaarhypotheekverzekering. Of de spaarinleg van de bankspaarrekening. Vraag daarom altijd advies bij je adviseur.

Je kunt het bedrag dat je extra wilt aflossen overmaken op IBAN-rekening
NL19 RABO 0192 3344 17 o.v.v. “vervroegde aflossing” en je leningnummer en leningdeel*. In MijnObvion kun je het bedrag ook via iDEAL betalen.

*Via MijnObvion kun je het leningdeel zien. Of kijk in de door jou getekende offerte.

Heb je een ABP hypotheek**?
Maak dan het bedrag over op IBAN-rekening NL81 ABNA 0542 8121 69
o.v.v. “vervroegde aflossing” en je leningnummer en leningdeel*.

**Obvion beheert de lopende ABP Hypotheken en handelt alle wijzigingen af.

Tip

Wil je weten hoe lang het duurt voordat wij je extra aflossing verwerken? Je vindt de gemiddelde verwerkingstijd op de pagina actuele reactietermijnen.

Automatisch aanpassen rente bij lagere hypotheekschuld

Heb je een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kun je door extra aflossen ook de hypotheekrente verlagen. Als je hierdoor in een andere tariefgroep terecht komt, passen wij automatisch je rente aan.

Heb je een (bank)spaarhypotheek? Dan zijn de hypotheekrente en de spaarrente aan elkaar gekoppeld. Een lagere hypotheekrente betekent minder rentelasten betalen. Maar een lagere spaarrente betekent dat je minder rente krijgt over het opgebouwde kapitaal. Hierdoor kan je maandelijkse inleg stijgen. Deze inleg is niet fiscaal aftrekbaar. Onder voorwaarden is wel hypotheekrenteaftrek mogelijk. Neem daarom de (fiscale) gevolgen voor je netto maandlasten mee in je afweging.

Extra storten op bankspaarrekening

Heb je een Obvion SpaarGerusthypotheek? Door extra geld te storten op de bankspaarrekening kun je de maandelijkse inleg verlagen. Let op: dit kan fiscale gevolgen hebben.

Hoe kan ik extra storten?

Je kunt één keer per rekeningjaar een extra storting doen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Melden extra storting’. Wij beoordelen dan zo snel mogelijk je aanvraag en informeren of wij de extra storting goedkeuren.

Wat houdt extra aflossen bij Obvion in? Bekijk de video

Bekijk de video
Bekijk de video

Ons advies? Kies voor onafhankelijk advies

Wanneer je van plan bent extra af te lossen, dan kan dat fiscale en financiële gevolgen hebben. Daarom moet je je goed laten voorlichten. Obvion vindt dat er maar één goed advies bestaat en dat is een onafhankelijk hypotheekadvies. Een financieel adviseur kan precies voor je uitzoeken wat extra aflossen voor jouw situatie betekent en of het voor jou voordelig kan zijn.

Ja, ik wil advies

Lees ook eens onze thema's: